نجوم.ستارگان.سیارات.کهکشان.حیات فرازمینی.سیاهچاله ها.شهاب سنگ.یوفو.ماه.زمین.مریخ.ماهواره.خورشید.مشتری.تولدو مرگ ستاره.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۳۸٩/۱٠/٢٢


بر اساس مطالعات اخیر ، قمر یو ممکن است به تعادل گرمایی نزدیک باشد و اگر یافته های جدید دقیق و صحیح باشند ،می توان گفت که شایدروزی این قمر آتش فشانی از سلطه مشتری به در آید و نمای آتش فشانی خود را از دست بدهد.
یو قمر درونی مشتری و آتش فشانی ترین جسم در منظومه شمسی است .به نظر می رسد فعالیت آتش فشانی آن ناشی از گرمای کشندی که توسط گرانش مشتری تولید شده است باشد.اما هنوز مشخص نیست که آیا این گرمای از درون تولید شده به اندازه کافی بالاست تا موجب تولید جریانهای گرمایی موجود در سطح این قمر شود یا خیر.
با استفاده از مشاهداتی که بین سالهای 1891 تا 2007 انجام شده ، جمعی از اخترشناسان ، پراکندگی انرژی کشندی در یو را با ردیابی تاثیر آن در حرکات مداری قمرهای گالیله ای درونی(یو ، اروپا،گانیمید) تخمین زده اند.در مورد یو ،این مقدار با مشاهدات انجام شده از جریانهای حرارتی موجود در سطح این قمر مطابقت می کند و به نظر می رسد که یو در حال رسیدن به تعادل گرمایی است و اگر روزی فعالیت های آتش فشانی آن متوقف شود ، فعالترین جرم منظومه شمسی سرانجام آرام خواهد گرفت

فرزانه (ربابه)دریاباری
اینجانب ربابه (فرزانه) دریاباری فرزند سید صدر دانش آموخته کارشناسی روانشناسی مشاوره از دانشگاه فرح (الزهرا) می باشم0 به روانشناسی شخصیت محیط زیست تاریخ ادبیات فرهنگ و هنر ایران زمین دلبستگی فراوان دارم.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :