نجوم.ستارگان.سیارات.کهکشان.حیات فرازمینی.سیاهچاله ها.شهاب سنگ.یوفو.ماه.زمین.مریخ.ماهواره.خورشید.مشتری.تولدو مرگ ستاره.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۳۸٩/۱٠/٢٢

 این فورانها را نخستین بار با ماهواره ای امریکایی کشف کرد، ولی آن را گزارش نکردند، چون تقریباً مطمئن بودند که اینکار روسهاست (که آن موقع هنوز اتحاد جماهیر شوروی بود) و آنها دارند بدون اطلاع امریکاییها آزمایشهای هسته ای انجام می دهند. این فورانها، پیش از آن در آزمایشهای هسته ای دیده شده بودند.

شبیه به ماجرای کشف تپ اخترها. آنجا هم یک دانشجوی فوق لیسانس انگلیسی امواج منظمی را دریافت کرد، که در ابتدا گمان می کردند از سوی موجودات هوشمند فرازمینی می آید، و تا شش ماه اصلاً خبری از آن پخش نکردند. پس از آنکه متوجه شدند تصورشان درست نبوده و آن کشف را اعلام کردند.

 به هر حال تا مدتی این را به عنوان یک امر سرّی و نظامی حفظ می کردند و اخترشناسانی که آن را کشف کرده بوند، اصلاً گزارشی علمی از آن برای مجلات تهیه نکردند. بعداً مطمئن شدند که این کار روسها و آزمایشهای هسته ای یا انفجار اتمی نیست. این ماهواره ها، که به ماهواره های وِگا معروف اند، بعداً در اختیار اخترشناسان قرار گرفت و دیگران با آزمایشهایی که با این ماهواره انجام می داند، گاهی فورانهایی از پرتو گاما را آشکار می کردند. در اخترشناسی پرتو گاما، متأسفانه، جهت یابی خیلی دشوار است. بخصوص که این پدیده پیش بینی نشده بود و انتظارش را نداشتند. ولی به هر حال پدیده ای رخ داده بود و اخترشناسان بایستی برای آن توضیحی پیدا می کردند. پیش از همه، می خواستند بدانند این فورانگرها در کجا به وجود می آیند، و آیا همان یک محل است که تکرار می شود یا در محلهای دیگری نیز دیده می شوند.

تا پیش از ماهواره ی کامپتون، که اختصاص به پرتوهای گاما دارد و اکنون هم به دور زمین می گردد، در مجموع حدود 100 تا 150 تا از این فورانگرها، در مدت 10 تا 15 سال کشف شده بود. البته محل آنها مشخص نبود، ولی این کاملاً مشخص بود که در نقطه ای از آسمان – تقریباً چند درجه – در مدت کوتاهی فورانهای شدیدی از گاما به وجود می آید.

اما در مورد ماهواره ی کامپتون: در این ماهواره، چهار آزمایش طراحی شده است که یکی از آنها اختصاص به فورانگرهای پرتو گاما دارد. از آنجایی که –همان طور که گفتم – محل این فورانگرها مشخص نبود، و البته هنوز هم مشخص نیست، در هشت گوشه ی این ماهواره، آشکارسازهایی کار گذاشته اند که تمامی آسمان را می پوشانند. در این طرح، که به (Burst and Transiant sourse Experiment BATSE ) مشهور است، در همین مدت چهار – پنج سال در حدود 2000 فوران ثبت شده است و این در حالی است که در آزمایشهای پرتو گاما، اصولاً دقت اندازه گیری زیاد نیست.

نکته ای در این آزمایشها وجود دارد این است که تقریباً هیچیک از این فورانگرها تکرار نشده اند؛ یعنی اینکه فورانی که در یک نقطه دیده شده، دو یا سه سال بعد باز هم دیده شود. ولی از روی توزیع نقاط فورانی در آسمان راجع به دوری یا نزدیکی منشأ آنها صحبتهایی را پیش آورده است.

فرزانه (ربابه)دریاباری
اینجانب ربابه (فرزانه) دریاباری فرزند سید صدر دانش آموخته کارشناسی روانشناسی مشاوره از دانشگاه فرح (الزهرا) می باشم0 به روانشناسی شخصیت محیط زیست تاریخ ادبیات فرهنگ و هنر ایران زمین دلبستگی فراوان دارم.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :