نجوم.ستارگان.سیارات.کهکشان.حیات فرازمینی.سیاهچاله ها.شهاب سنگ.یوفو.ماه.زمین.مریخ.ماهواره.خورشید.مشتری.تولدو مرگ ستاره.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۳۸٩/۱٢/٥
به طور کلی گرفتی وقتی رخ می دهد که سایه یک جسم آسمانی روی جسم دیگر بیفتد.معمولا ماه باید نزدیک سطح دایرة البروج باشد تا مستقیما بین خورشید و زمین در یک حادثه خورشید گرفتگی قرار گیرد و از میان سایه زمین در یک ماه گرفتگی عبور کند. کسوف هنگامی که سایه ماه روی زمین می افتد،مردمی که در داخل سایه ماه قرار می گیرند،قسمتی از خورشید را نمی توانند ببینند و شاهد یک گرفتی خورشیدی خواهند بود و هنگامی که ماه از داخل سایه زمین عبور کند،ساکنان طرف شب زمین،ماه را تاریک می بینند و یک گرفتی قمری اتفاق می افتد. برای این که ماه خورشید را بپوشاند و گرفتی خورشیدی به وجود آید باید هم جهت با خورشید باشد.یعنی در حالت ماه نو باشدویا به عبارت دیگر با زمین و خورشید در یک راستا قرار گیرد و لذا برای کسانی که در روی زمین زندگی می کنند و داخل سایه ماه قرار می گیرند،خورشید مرئی نخواهد بود. برای ایجاد یک گرفتی قمری،ماه باید در مقابل خورشید قرار داشته باشد،یعنی در حالت ماه کامل باشد.بنابراین گرفتی ها فقط در ماه نو و ماه کامل اتفاق می افتد.اگر مدار ماه دقیقا در صفحه مدار زمین قرار داشت،در هر ماه نو یک گرفتی خورشیدی و در هر ماه کامل یک گرفتی قمری صورت می گرفت.ولی به دلیل تمایل مدار ماه نسبت به مدار زمین در بیشتر ایام سال،ماه در مراحل ماه نو و ماه کامل ،در خارج از صفحه مدار زمین قرار می گیرد.لذا گرفتی اتفاق نمی افتد. انواع گرفتی خورشیدی: یکی از تماشایی ترین پدیده هاست.اوایل شروع یک گرفتی خورشیدی،«نخستین تماس» نامیده می شود و آن لحظه ای است که ماه با قرار گرفتن درلبه قرص خورشید،پوشاندن آن را آغاز می کند.مرحله گرفتی جزیی در خلال پوشیده شدن بیشتر خورشید توسط ماه صورت می گیرد.در لحظه ای که خورشید کاملا پشت ماه پنهان می شود،یعنی حدود یک ساعت بعد از نخستین تماس،تماس دوم رخ می دهد، دقیقا چند دقیقه قبل از تماس دوم (شروع گرفتی کلی) آسمان به طور جالبی تاریک می شود،بعضی گلها بسته می شوند، جوجه مرغها ممکن است به لانه بروند.در آخرین لحظه قبل از وقوع گرفتی کامل تنها قسمت هایی از خورشید قابل رؤیت اند که در نیمرخ نامنظم ماه از میان لبه های پایین تر نور افشانی می کند و در امتداد پیرامون لبه مجاور ماه همتراز می شوند.پدیده ای موسوم به دانه های بیل beads baily"s .گاهی اوقات درخشش نهایی نور خورشید در میان یک دره ی ماه یک روشنایی مشعشع در هلال در حال محو خورشید تولید می کند.در خلال گرفتی کامل، آسمان تاریک است و گاهی اوقات سیارات و ستارگان روشنتر قابل رؤیت می باشند. همچنان که دانه های بیلی ناپدید می شوند و قرص روشن خورشید کاملا پشت ماه محو می گردد،درخشش هاله ی خورشید در معرض دید قرار میگیرد.هاله خورشید جو رقیق خارجی خورشید است و شامل گازهایی است که در تمام جهات و تا میلیونها مایل از سطح ظاهری خورشید،امتداد می یابند.این هاله به طور معمول قابل رؤیت نیست،زیرا نور هاله در مقایسه با لایه های زیرین جو خورشید که بیشترین انرژی خورشید را به فضا تابش می کنند،ضعیف است.فقط هنگامی که طی یک گرفتی کلی روشنایی قرص قابل رؤیت خورشید توسط ماه محو می گردد،هاله سفید و مروارید گون خورشید دیده خواهد شد. همچنین به کمک دستگاه هاله نگار می توان یک گرفتی مصنوعی ایجاد کرد و به مطالعه قسمت روشنتر هاله پرداخت. در خلال یک گرفتی کلی،لایه ای از گاز را بالای سطح قابل رؤیت خورشید می توان مشاهده کرد.گاه فورانهای بزرگی از گازها که تا بالای سطح خورشید امتداد می یابند،دیده می شوند.مرحله گرفتی کلی همان طور که ناگهانی شروع می شود،با تماس سوم ،یعنی هنگامی که ماه شروع به کنار رفتن از سطح خورشید می کند،پایان می پذیرد.در آخرین تماس،خورشید کاملا از زیر پوشش ماه خارج می شود.
فرزانه (ربابه)دریاباری
اینجانب ربابه (فرزانه) دریاباری فرزند سید صدر دانش آموخته کارشناسی روانشناسی مشاوره از دانشگاه فرح (الزهرا) می باشم0 به روانشناسی شخصیت محیط زیست تاریخ ادبیات فرهنگ و هنر ایران زمین دلبستگی فراوان دارم.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :