نجوم.ستارگان.سیارات.کهکشان.حیات فرازمینی.سیاهچاله ها.شهاب سنگ.یوفو.ماه.زمین.مریخ.ماهواره.خورشید.مشتری.تولدو مرگ ستاره.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۳۸٩/۱٢/٥
گرفتی های حلقوی اغلب قرص ماه آنقدر بزرگ نیست که بتواند خورشید را به طور کامل بپوشاند،این بدان معنی است که قسمت سایه تاریک ماه در طول مسیر به زمین نمی رسد و گرفتی کامل امکان ندارد. در عین حال اگر مرزهای تمام سایه آنقدر امتداد یابد تا سطح زمین را قطع کند،بر روی زمین ناحیه ای را در بر خواهد گرفت که از درون آن ماه به صورت یک جسم کاملا مرئی در مقابل خورشید دیده می شود.در حالی که حلقه ای از نور خورشید به دور آن نمایان است.ای ننوع گرفتی را گرفتی حلقوی annular eclipse گویند که از کلمه لاتینی آنولوس به معنی حلقه، گرفته شده است. ادامه تمام سایه ماه که در داخل آن یک گرفتی سالیانه قابل رؤیت است،عرض زمین را در مسیری بسیار شبیه به مسیر یک گرفتی کامل جاروب می کند.در گرفتی حلقوی،ماه در بیشترین فاصله نسبت به زمین قرار دارد و چون قطر ظاهری ماه کوچکتراز قطر خورشید می باشد، حاشیه قرص خارجی خورشید درسرتاسر گرفتی حتی برای کسانی که دقیقا در راستای مراکز زمین و خورشید قرار دارند،مرئی خواهد بود.از چنین محلی که ماه در راستای مراکز زمین و خورشید قرار دارد،ماه به صورت قرص سیاهی که توسط حلقه روشن لایه های خارجی خورشید احاطه شده است،ظاهر می شود.
فرزانه (ربابه)دریاباری
اینجانب ربابه (فرزانه) دریاباری فرزند سید صدر دانش آموخته کارشناسی روانشناسی مشاوره از دانشگاه فرح (الزهرا) می باشم0 به روانشناسی شخصیت محیط زیست تاریخ ادبیات فرهنگ و هنر ایران زمین دلبستگی فراوان دارم.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :