نجوم.ستارگان.سیارات.کهکشان.حیات فرازمینی.سیاهچاله ها.شهاب سنگ.یوفو.ماه.زمین.مریخ.ماهواره.خورشید.مشتری.تولدو مرگ ستاره.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۳۸٩/۱٢/٥
هنگامی که خورشید،زمین و ماه در یک راستا قرار گیرند و ماه در طرف سایه زمین واقع شود،یعنی ماه در حالت ماه کامل باشد،گرفتی قمری رخ می دهد. در هر مکانی از زمین که شب باشد،گرفتی های قمری مرئی هستند،در صورتی که گرفتی خورشید فقط در نوار باریکی از سطح زمین که کمتر از 160 کیلومتر است،قابل رؤیت می باشد.در گرفتی قمری،مخروط سایه زمین از مخروط سایه ماه طویلتر بوده و قطر آن 2.5 بار بزرگتر از قطر مخروط سایه ماه است. وقتی ماه در حین گردش به دور زمین داخل مخروط سایه زمین شود،در این صورت پدیده خسوف اتفاق می افتد. زمان آغاز و پایان خسوف تابع طول جغرافیایی است.در ماه گرفتی ابتدا کناره ی شرقی ماه داخل مخروط سایه می شود و هنگامیکه ماه کاملا در مخروط سایه زمین قرار گیرد،یک گرفتی کلی قمری و هنگامی که بخشی از آن وارد سایه زمین گردد،گرفتی جزیی اتفاق می افتد و موقعی که قرص ماه فقط در نیم سایه زمین قرار گیرد، گرفتی نیم سایه ای رخ می دهد.بنابراین سه نوع گرفتی ماه وجود دارد: الف:گرفتی کلی که در آن تمام سطح ماه را سایه می پوشاند. ب:گرفتی جزیی که در آن قسمتی از ماه روشن می ماند. ج:گرفتی نیم سایه ای که در آن تنها اندکی از نور ماه کاسته می شود. در خلال یک گرفتی کلی قمری،ماه هیچ نوری،به استثناء نورهایی که از اطراف لبه های زمین به علت شکست در جو پدید می آید،دریافت نمی کند و این نورها به صورت عدسی عمل کرده و نور خورشید را به سمت ماه،کانونی می کنندومؤلفه نور آبی شکسته شده و در اثر پراش در جو زمین شدت آن کم می شود ولذا ماه به وسیله نور خورشید که فاقد طول موج نور آبی است؛روشن و به رنگ مسی-قرمز تیره ظاهر می شود. مدت دوام خسوف نسبتا زیاد است،زیرا قطر مخروط سایه زمین در نقطه ای که ماه از آن می گذرد،حدود 9212 کیلومتر است.اگر ماه در مرکز مخروط قرار گیرد،حدود یک ساعت و چهل دقیقه در خسوف کامل خواهد بود،زیرا قطر ماه حدود 3500 کیلومتر است و هم چنان که گرفتی قمری ادامه می یابد ،سایه زمین عرض ماه را با سرعت 3200km/h جاروب می کند.در خسوف جزیی فقط قسمتی از ماه از میان مخروط سایه عبور می کند،لذا لبه تاریکی در ماه تمام در بخش شمالی آن ویا در بخش جنوبی آن ظاهر می شود.خسوف های جزیی هم بعد و هم قبل از خسوف کلی واقع می شود و تقریبا نیم ساعت طول می کشد تا ماه کاملا وارد سایه شود یا از سایه بیرون آید.
فرزانه (ربابه)دریاباری
اینجانب ربابه (فرزانه) دریاباری فرزند سید صدر دانش آموخته کارشناسی روانشناسی مشاوره از دانشگاه فرح (الزهرا) می باشم0 به روانشناسی شخصیت محیط زیست تاریخ ادبیات فرهنگ و هنر ایران زمین دلبستگی فراوان دارم.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :