نجوم.ستارگان.سیارات.کهکشان.حیات فرازمینی.سیاهچاله ها.شهاب سنگ.یوفو.ماه.زمین.مریخ.ماهواره.خورشید.مشتری.تولدو مرگ ستاره.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۳۸٩/۱٢/٥
دنباله دار ها،زیباترین و تماشایی ترین اجرام آسمانی هستند.آنها از نظر شکل،جرم؛چگالی و حرکت با دیگر اجرام منظومه شمسی تفاوت دارند. طول یک ستاره دنباله دار نمونه،150تا 800 میلیون کیلومتر و عرض آن ممکن است به 150000 کیلومتر برسد.چگالی کم ستارگان دنباله دار یکی از دلایل شفافیت آنهاست.تا به حال 924 ستاره دنباله دار کشف شده که عمر متوسط آنها 10 سال می باشد. مدار دنباله دارها،سهمی یا بیضی شکل است.مدار سهمی شکل به منظومه شمسی تعلق ندارد.بلکه از فضای بین سیاره ای می آید و پس از عبور از حول خورشید به مبدا اولیه خود بازمی گردد.«خروج از مرکز»مدارهای بسیاری از دنباله دارها به قدری بزرگ است که نمی توان مشخص کرد که مدار آنها بیضی یا سهمی است.در این صورت مدار آنها تناوبی خواهد بود.مدار حدود 250 ستاره دنباله دار به شکل بیضی است و در داخل منظومه شمسی قرار دارد.بیشتر ستارگان دنباله داری که ما از زمین می بینیم احتمالا تا هزار سال آینده رؤیت نخواهند شد. نام گداری ستاره ها به یادبود کاشف آنها(مثلا دنباله دار اوترما)و یا بر اساس سال کشفشان صورت می گیرد.پس از آن که مداری برای آنها محاسبه شود،شماره گذاری بر اساس عبور از نقطه قرین خورشیدی انجام می گردد. مدار ستارگان دنباله دار را می توان به دو دسته متمایز تقسیم کرد:1)ستاره های دنباله دار با دوره تناوب طولانی که شامل اکثریت ستاره های دنباله دار می شوند و دارای خروج از مرکز مداری خیلی نزدیک به واحد(تقریبا سهمی گون)هستند. 2)گروه خیلی کوچکتر از ستاره های دنباله دار با دوره تناوب کوتاه که بازگشت آنها تناوبی است. بیشتر ستاره های دنباله دار مشاهده شده در فاصله 2-1au از خورشید به نقطه قرین خورشیدی می رسند ومیل مدار آنها تمام مقادیر را شامل می شوند. بنابراین ستاره های دنباله دار در یک حجم کروی به مرکز خورشیدحرکت می کنند.در حالی که سیارات در نزدیکی دایرة البروج حرکت می نمایند.بعید خورشیدی های ستاره های دنباله دار با دوره تناوب طولانی ممکن است تا 50000au باشدو دوره تناوب مداری آنها به یک میلیون سال و حتی بیشتر بالغ شود.اینستاره های دنباله دار فقط یکبار که از نقطه قرین خورشیدی می گذرند دیده می شوند.در بعضی موارد آشفتگی های گرانشی سیاره ای باعث می شود،مدار ستاره دنباله دار هذلولی شود. به طوری که از منظومه شمسی فرار می کند.به این ترتیب مشتری یک گروه چهل وپنج عضوی از ستارگان دنباله دار را به دام انداخته است که اینک به دور خورشید می چرخند و بعید خورشید آنها نزدیک مدار مشتری است.ستاره های دنباله دار با دوره تناوب کوتاه در میان سیستم سیاره ای حرکت می کنند.مشهورترین ستاره دنباله دار بادوره تناوب کوتاه،ستاره دنباله دار هالی است که هر 76 سال یکبار به قرین خورشیدی باز می گردد. ستاره دنباله دار با هر بار عبور از نقطه قرین خورشیدی مقداری از مواد خود را در اثر گرمای خورشید و نیروهای جزرومدی از دست می دهد تا این که بالاخره ستاره دنباله دار از بین می رود.
فرزانه (ربابه)دریاباری
اینجانب ربابه (فرزانه) دریاباری فرزند سید صدر دانش آموخته کارشناسی روانشناسی مشاوره از دانشگاه فرح (الزهرا) می باشم0 به روانشناسی شخصیت محیط زیست تاریخ ادبیات فرهنگ و هنر ایران زمین دلبستگی فراوان دارم.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :