نجوم.ستارگان.سیارات.کهکشان.حیات فرازمینی.سیاهچاله ها.شهاب سنگ.یوفو.ماه.زمین.مریخ.ماهواره.خورشید.مشتری.تولدو مرگ ستاره.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۳۸٩/۱٢/٥
محاسبات محققان دانشگاه سیدنی استرالیا نشان می دهد که زمین تا 2.5 بیلیون سال پیش جهانی از آب بوده و تنها 2 الی 3 درصد از آن را خشکی تشکیل می داده است. امروزه تنها 28 درصد از سطح زمین بالاتر از سطح دریا قرار دارد و نسبت دقیق میزان سطح خشکی و آب در طول حیات این سیاره هنوز مشخص نشده است اما توافق عمومی بر این امر استوار است که میزان پوسته قاره ای با گذشت زمان افزایش یافته است. فرضیه محققان بر آن است که طی آن دوره زمانی جبه زمین به دلیل وجود میزان وسیعی از عوامل رادیو اکتیو به نسبت امروز 200 درجه سیلسیوس داغتر بوده است که این پدیده منجر به داغتر شدن و ضخیم تر شدن پوسته زمین در اعماق آب دریاها و در نتیجه کم عمق شدن دریاها شده است. در واقع جبه داغ زمین باعث گسترش پوسته های قاره ای از قسمتهای جانبی شده و آن را به نسبت امروز مسطح تر کرده است. سپس با سرد شدن جبه زمین و عمیق شدن اقیانوسها، سطح زمین به تدریج آشکار شده و پوسته های قاره ای با اشکالی متفاوت شکل گرفته اند. به گفته محققان طی این دوره اکسیژن تولید شده توسط باکتری های فتوسنتز کننده به سرعت و در واکنش با تجزیه ساختارهای زیستی موجود در اقیانوسها مورد استفاده قرار می گرفته و به همین دلیل سطح اکسیژن طی این دوره از تاریخ زمین کاهش یافته است. سپس با ایجاد فرسایش در لایه های زمین، ذرات فرسوده شده به صورت رسوبی به آب اقیانوسها وارد شده و با پوشش دادن مواد زیستی از فرایند واکنش آنها با اکسیژن جلوگیری کرده و به تدریج سطح اکسیژن در زمین را افزایش داده اند. بر اساس گزارش نیوساینتیست، این پدیده می تواند عاملی برای به وجود آمدن ارگانیزم های تنفسی بر سطح زمین باشد. از دیگر آثار حضور رسوبات فرسایشی در آب دریاها، حاصلخیزی اقیانوسها با استفاده از فسفر- یکی از اساسی ترین مواد غذایی دریایی- و شکل گیری سواحل کم عمق و در پی آن متولد شدن جانداران فتوسنتز کننده بوده است.
فرزانه (ربابه)دریاباری
اینجانب ربابه (فرزانه) دریاباری فرزند سید صدر دانش آموخته کارشناسی روانشناسی مشاوره از دانشگاه فرح (الزهرا) می باشم0 به روانشناسی شخصیت محیط زیست تاریخ ادبیات فرهنگ و هنر ایران زمین دلبستگی فراوان دارم.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :