خصوصیات برج‌ها و خانه‌های مثبت:

اظهارکننده، مدعی، شجاع، رسا، فعال، مهاجمی، مصمم، برونگرا، بیشتر گرایش دارد که احساسات خود را ابراز کند.

برج‌های مثبت عبارتند از: حمل، جوزا، اسد، میزان، قوس، دلو

 

خصوصیات برج‌ها و خانه‌های منفی:

انفعال، پذیرا، دفاعی، درونگرا، بیشتر گرایش دارد که احساسات خود را ابراز نکند.

برج‌های منفی عبارتند از: ثور، سرطان، سنبله، عقرب، جدی، حوت

 

خصوصیات برج‌های آتشی، خاکی، هوایی و آبی

آتش: (برج‌های حمل، اسد، قوس)

اظهارکننده، مدعی، مستقل، شجاع و پرذوق، فعال، جاه‌طلب، انرژی و زنده‌دلی، قدرت و تحرک

خاک: (برج‌های ثور، سنبله، جدی)

استواری، رفاه‌ مادی، ثروت، قدرت، مقام، سلامت، فکر قبل از عمل، عملی، مخفی‌کار، سمج، خوددفاعی، کند ولی ثابت‌قدم، خودش را کنترل می‌کند، اقتصادی، استقامت.

هوا: (برج‌های جوزا، میزان، دلو)

خوش‌رو و سرحال، با ادب، مهربان، توانایی ذهنی خوب، فکرهای ثمربخش، هنرمند، آگاه، تعادل ذهنی و روحی.

آب: (برج‌های سرطان، عقرب، حوت)

فکرهای ثمربخش، بدن ضعیف، کم ‌روح ، منفعل، پذیرا، روانی ، اندیشمند، احساساتی.

 

برج‌های حرکت‌پذیر، حرکت‌ناپذیر، حرکت‌پذیر و حرکت‌ناپذیر

حرکت‌پذیر: (برج‌های حمل، سرطان، میزان، جدی)

فعال، پرذوق، جاه طلب، نیرومند، پیشقدم، شهرت، اصلاح‌گرا.

حرکت‌ناپذیر: (برج‌های ثور، اسد، عقرب، دلو)

استقامت،‌ اراده قوی، مصمم، خستگی‌ناپذیر، صبر، عملی، محکم.

حرکت‌پذیر و حرکت ناپذیر: (برج‌های جوزا، سنبله، قوس، حوت)

دوگانگی و دو رو، بی‌ثبات، انعطاف‌ناپذیر، ذهنی، احساساتی، لطیف، نمی‌تواند تصمیم بگیرد، ناآرام، دگرگون‌شونده، دارای استعداد و ذوق، هم‌مشرب و غمخوار.

 

طبق شرح برج‌ها می‌بینیم که هر سیاره در یک برج بخصوصی در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد. ضعیف‌ترین موقعیت یک سیاره عبارت است از برجی که دقیقاً روبه‌روی (یعنی 180 درجه فاصله زاویه‌ای) آن برج قرار گرفته است. مثلاً خورشید در برج حمل در قوی‌ترین موقعیت است و در برج میزان در ضعیف‌ترین موقعیت.

/ 0 نظر / 17 بازدید