نام :
اورانوس

اندازه : با قطر 52000
کیلومنر

اندازه در مقایسه با زمین : 63 بار
بزرگ تر

جاذبه در مقایسه با رمین : اندکی
کمتر از زمین

ماه ها : 5 ماه اصلی و حداقل 15
ماه کوچکتر

درازای روز : 17 ساعت و 12 دقیقه
زمینی

درازای
سال : 84 سال زمینی


اتمسفر : هیدروژن و کمی هلیوم.
متان موجود در ابر های فوقانی، ظاهری سبز رنگ به این سیاره بخشیده
است.

پیش بینی وضع آب و هوا : پیش بینی
می شود که نسیم ملایمی در این سیاره بوزد. اما سرعت ان فقط
300 کیلومتر در ساعت
است. در مقایسه با بادهایی که در زحل می وزد، این بادها یک نسیم ملایم به حساب می
آید.

توصیه های لازم برای مساقران عازم
اورانوس: هیچ جای جامد و سفتی برای فرود آمدن در این سیاره وجود ندارد. پس بهتر است
قید رفتن به آنجا بزنید.

·        
اورانوس هم مثل زحل
حلقه دارد. اما ضخامت حلقه های اورانوس فقط 1.6 کیلو متر است و از سنگ های سیاه
ساخته شده است. به همین دلیل مشاهده آن ها خیــلی سخت
است.

·        
یکی از ماه های
اورانوس به نام " میراندا " شیار هایی دارد که شبیه جای لاستیک ماشین روی زمین است.
احتمالا میراندا با یک سیارک برخورد کرده و بعد نیروی جاذبه اش آن را از سیارک دور
کرده است. این شیار ها هم بادگار همان برخورد هستند.

·        
بعضی از ماه های
اورانوس از روی نمایشنامه های شخصیت های ویلیام شکسپیر نامگذاری شده است. مثلا
تایتانیا و اوبرون اسم دو تا از شخصیت های نمایشنامه ی "رویای شب نیمه تابستان"
است.

·        
یکی دیگر از این ماه
ها " پاک" نام دارد. برسطح پاک هم دهنه های آتشفشانی ای خواهید یافت به نام های
"لاب" ، "بوتز" و "باگل"

/ 0 نظر / 7 بازدید