سحابی روزتا(روزت )
Rosseta nebula
یک سحابی بزرگ وزیبا در صورت فلکی تک
شاخ(در کنار ستاره قدر چهارم اپسیلون) که در عکسهای طولانی مدت نجومی بسیار بهتر از
رصدهای تلسکوپی ثبت می شود.این سحابی٬ خوشه ستاره ای بازی را در برگرفته است
باشمارهngc2244 که با دوربین دوچشمی هم به خوبی دیده می شود.این خوشه گسترده٬ از
قدر 4.1 به شکل محسوسی در جهت شمال غرب به جنوب شرق کشیده شده است.درنگاه اول
مجموعه شش ستاره پرنورتر آن از قدر 6تا 8 که مستطیل زیبایی را درون این خوشه ساخته
اند جلب نظر می کند.ستاره های آن همچون الماسهای سفید وآبی می درخشند.ngc2244 در دل
سحابی روزت قرار دارد.وسعت خود سحابی به 1.5 درجه می رسدوبرای رصد آن بهتر است از
بزرگنمایی کم ومیدان دید باز ودر صورت امکان از صافی مخصوص رصد سحابیها استفاده
کنید.زیر آسمان تاریک ودور از نور وغبار شاید حتی بدون صافی سحابی هم بتوانید شبحی
از آن را با تلسکوپ کوچک مانند 10 تا 15 سانتی متری ببینید.در نزدیکی این سحابی
چندین مجموعه ستاره ای وجود دارد مانند خوشه کم ستاره ngc2254 از قدر 7.7 که در غرب
سحابی قرار دارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید