نمای خورشیدگرفتگی از چشم مریخ‌نورد
کیوریاسیتی
 

 دیده می‌شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید