منبع..سیامک زند پور درباره اهمیت دوره ها

 برای تفسیر تقویم‌ها، همیشه از عبارت «دوره مهم» استفاده خواهد شد. دوره مهم به این معنی است که در این دوره وقوع یک رویداد خاص بسیار محتمل است. هر دوره کامل دارای چهار نقطه مهم است (به بخش فلسفه خانه‌ها و مثلث‌ها رجوع شود) و در اصل فقط دارای دو نقطه مهم، یعنی آغاز (تولد) و پایان (مرگ) می‌باشد. به اینها دوره‌های مهم می‌گوییم. در میان این دو نقطه نهایی، پیشرفت و رکود وجود دارد و اینها هم دوره‌های مهم هستند. هر چیز که وجود دارد یک آغاز دارد و یک پایان و «عمر موضوع» نامیده می‌شود. این می‌تواند مثلاً در ارتباط با کار باشد که در زمان خاصی آغاز می‌شود و در زمان دیگری به پایان می‌رسد. یا یک رابطه دوستی یا آشنایی با کسی که روزی آغاز می‌شود و روزی به علت‌های مختلف به پایان می‌رسد. یا مثلاً در ارتباط با محل سکونت، اگر شخص از یک محل به محل دیگری اسباب‌کشی کند این به معنی پایان سکونت در محل قبلی و آغاز سکونت در محل جدید است.

رویدادهایی که به وقوع می‌پیوندند در ارتباط با خصوصیات آن مثلث‌ها هستند که سیارات در آن زمان از آنها عبور می‌کنند. مثلاً اگر تقویم نشان دهد که سیاره مشتری از وسط سال تا وسط سال بعدی در خانه دوازدهم یعنی مثلث چهارم است، به این معنی است که این دوره یک دوره مهم در ارتباط با خصوصیات مثلث چهارم است و شخص به‌طور صددرصد این خصوصیات را تجربه خواهد کرد. اصل هنر و مهارت در تعبیر و تفسیر این است که تشخیص داده شود که این خصوصیات به چه صورت و قوت نمایان می‌شوند. این‌جا باید دو عامل درنظر گرفت. عامل اول مربوط به قدرت دوره و عامل دوم مربوط به شرایط شخصی و خصصوصی خود فرد است.

شرط اول: قدرت دوره وابسته به این است که چند سیاره در یک مثلث یا مثلث مکمل باشند. با کمک رنگ‌ها این را می‌توان فوراً تشخیص داد. درباره تشخیص قوت دوره‌ها بعداً صحبت خواهیم کرد.

شرط دوم: خصوصیات فرد: این‌جا باید چند عامل درنظرگرفت از جمله: سن، جنسیت، شغل، موقعیت اجتماعی، ایدئولوژی، زمینه خانوادگی، شرایط فیزیکی و روانی و غیره. هر قدر اطلاعات ما درباره موارد فوق بیشتر باشد تشخیص و تفسیر دوره‌ها بهتر خواهد بود. معمولاً هر کس درباره خود بیشترین اطلاعات را دارد و در موقعیت خوبی است که برای خود این دوره‌ها را تفسیر کند.

در ارتباط با مثال فوق که مشتری در مثلث چهارم است، باید اضافه کرد که در آن سال، همه چیز بر مثلث چهارم متمرکز است، از جمله: محل زندگی، بیماری، جدایی، تنهایی، سرمایه‌گذاری، کارهای مخفی، مخارج سنگین، املاک، خانه و غیره. اگر شخص مورد نظر ما مثلاً یک کودک باشد، طبیعتاً نمی‌توان درباره سرمایه‌گذاری‌ یا زندان یا کارهای غیرقانونی حرف زد. این‌جا می‌توانیم این‌طوری تعبیر کنیم که کودک دوره بدی برای سلامت دارد و احتمال تصادف بسیار زیاد است. اگر قرار باشد او بیمار شود یا تصادفی در زندگی داشته باشد، در آن صورت وقوع چنین رویدادهایی در این دوره نسبت به هر دوره دیگر مثلث‌ها محتمل‌تر است. اگر قرار باشد از مادرش یا پدرش جدا شود، این دوره نشانگر آن خواهد بود. برای یک شخص بسیار پیر نمی‌توانیم درباره جدایی از والدین حرف بزنیم؛ چون با احتمال زیاد آنها خیلی وقت پیش مرده‌اند. برای این فرد می‌توانیم با توجه به سن زیادش تعبیر کنیم که وی یک دوره بدی برای سلامت دارد و حتی احتمال مرگ هم وجود دارد، تعیین یا تغییر وصیت‌نامه، خرید یا فروش املاک، احتمال هر نوع زیان و غیره. پس این‌جا ملاحظه می‌شود که ما باید از عقل سلیم برای تفسیر استفاده کنیم.

قبلاً به این نکته اشاره کردیم که بیشترین توجه باید به خورشید، کره ماه، مشتری و زحل معطوف شود. تعیین و ارائه دقیق نسبت اهمیت سیارات توسط اعداد، در حال حاضر کار بسیار مشکلی است. در مورد سیارات کند دوران (پنج سیاره آخر) می‌توانیم زمان عبور آنها را از یک خانه به‌عنوان معیار اهمیت قرار دهیم. (به جدول زیر مراجعه کنید). بنابراین، اهمیت زحل نسبت به مشتری 5/2 بار کمتر است. اهمیت اورانوس، هفت بار نسبت به اهمیت مشتری کمتر است و اهمیت نپتون 14 بار کمتر. برای پلوتو می‌توانیم به‌طور تقریبی بگوییم که اهمیت آن نسبت به مشتری حدود 25 بار کمتر است. برای تفسیر تقویم‌ها، می‌توانیم پلوتو و نپتون را تقریباً نادیده بگیریم. در جدول زیر ستون سمت چپ اهمیت سیارات کند دوران را با عدد ارائه می‌دهد.

شکل بعدی گوشه‌ای از تقویم سالانه را نشان می‌دهد.

جدول شماره 4

الف = زمان متوسط عبور از یک خانه

سیاره

الف

قدرت = 100، سیاره = الف

مشتری Jupiter

ا سال

100

زحل Saturn

5/2 سال

40

اورانوس Uranus

7 سال

14

نپتون Neptune

14 سال

7

پلوتو Pluto

10-25 سال

4 به‌طور تقریبی

 

     

A

A

A

A

A

 

A

تقویم شمسی

تقویم میلادی

 

مشتری

زحل

اورانوس

نپتون

پلوتو

 

سراژدها

9/6/1306

01/09/1927

 

1.2

241.8

3.4

146.7

106.7

 

84.2

8/7/1306

01/10/1927

 

357.3

243.7

2.2

147.7

107.1

 

82.7

9/8/1306

01/11/1927

 

354.2

246.6

1.1

148.5

107.1

 

81.0

9/9/1306

01/12/1927

 

353.8

250.1

0.5

148.7

106.8

 

79.4

10/10/1306

01/01/1928

 

356.6

253.7

0.7

148.5

106.2

 

77.6

11/11/1306

01/02/1928

 

1.8

256.7

1.6

147.8

105.6

 

75.9

10/12/1306

01/03/1928

 

8.0

258.6

3.0

147.0

105.1

 

74.3

12/1/1307

01/04/1928

 

15.3

259.2

4.8

146.3

105.0

 

72.6

11/2/1307

01/05/1928

 

22.5

258.3

6.4

146.0

105.2

 

71.1

11/3/1307

01/06/1928

 

29.5

256.3

7.7

146.1

105.7

 

69.5

10/4/1307

01/07/1928

 

35.1

254.2

8.3

146.8

106.5

 

68.0

10/5/1307

01/08/1928

 

39.1

252.8

8.3

147.7

107.3

 

66.4

10/6/1307

01/09/1928

 

40.4

252.8

7.5

148.9

107.9

 

64.8

 

     

A

A

A

A

A

 

A

تقویم شمسی

تقویم میلادی

 

مشتری

زحل

اورانوس

نپتون

پلوتو

 

سراژدها

9/6/1290

01/09/1911

 

219.7

50.0

296.7

112.5

89.1

 

33.7

8/7/1290

01/10/1911

 

224.9

49.3

296.2

113.1

89.2

 

32.1

9/8/1290

01/11/1911

 

231.4

47.2

296.5

113.3

89.0

 

30.5

9/9/1290

01/12/1911

 

238.0

44.9

297.5

113.0

88.6

 

28.8

10/10/1290

01/01/1912

 

244.6

43.3

299.1

112.2

88.0

 

27.1

11/11/1290

01/02/1912

 

250.2

43.4

300.9

111.4

87.5

 

25.4

10/12/1290

01/03/1912

 

253.9

45.0

302.5

110.8

87.2

 

23.8

12/1/1291

01/04/1912

 

255.3

48.0

303.7

110.5

87.3

 

22.1

11/2/1291

01/05/1912

 

254.0

51.7

304.3

110.8

87.7

 

20.5

11/3/1291

01/06/1912

 

250.5

55.7

304.1

111.5

88.3

 

19.0

10/4/1291

01/07/1912

 

247.0

59.2

303.2

112.5

89.0

 

17.4

10/5/1291

01/08/1912

 

245.5

62.1

302.0

113.6

89.7

 

15.9

....این‌جا ملاحظه می‌شود که سه ستون اول که به ترتیب حرکت مشتری، زحل و اورانوس را نشان می‌دهند دارای رنگ قرمز هستند و معنی آن این است که این دوره در ارتباط با مثلثی که توسط رنگ قرمز مشخص شده است، یک دوره بسیار نیرومندی است. ستون پنجم (پلوتو) نیز دارای رنگ قرمز است. اگر بخواهیم قدرت اهمیت خانه‌های قرمز با عدد ارائه دهیم، این قدرت عبارت است از 154 = 100+40+14 و چون پلوتو در خانه قرمز رنگ است 4 نمره دیگر هم اضافه می‌شود و به این ترتیب کل قدرت به مقدار 158 بالغ می‌گردد. در مقایسه اگر به شکل بعدی توجه کنید، می‌بینید که رنگ قرمز فقط دو بار وجود دارد، یکی مربوط به سیاره نپتون و دیگری مربوط به مشتری است. آن‌را که مربوط به نپتون است می‌توانیم کم و بیش نادیده بگیریم ولی از آن‌جایی که پلوتو در خانه سبز رنگ است که مکمل قرمز است و اورانوس در نزدیکی مرز بین سبز و قهوه ی قرار گرفته است، جمعاً کمی به اثر خانه قرمز مشتری اضافه می‌شود. بنابراین قدرت خانه قرمز عبارت است از 111 = 100+7+4 و چون اورانوس در نزدیکی مرز سبز و قهوه ی قرار گرفته است، در ذهن خود کمی به این مقدار اضافه می‌کنیم.

این روش محاسباتی تنها به این دلیل ارائه شده است که خواننده بتواند تشخیص قدرت یک دوره را راحت‌تر درک کند ولی بعداً برای تفسیر تقویم‌ها از این روش استفاده نمی‌شود. تعیین قدرت دوره از طریق محاسبه زیاد کامل نیست؛ زیرا عوامل دیگری هم وجود دارند که باید درنظر گرفت. مثلاً اواخر یک دوره معمولاً قوی‌تر است تا اوائل یک دوره. زحل برای 5/2 سال در یک خانه می‌ماند، قسمت اول این دوره اکثراً ضعیف‌تر است تا قسمت آخر آن؛ زیرا در قسمت آخر همه نیروها جمع شده‌اند و منتظر خروج یا به وقوع پیوستن هستند که توسط مشتری که سریع‌تر حرکت می‌کند تعیین می‌شود. برای این‌که یک رویداد بتواند به وقوع بپیوندند همه دوره‌ها باید مناسب باشند، یعنی دوره سالانه، ماهانه و روزانه. به‌عبارت دیگر، یک دوره سریع‌تر وقوع اثرات دوره کندتر را تنظیم می‌کند و زمان رویداد این اثرات را تعیین می‌کند.

در مورد مثلث‌های مکمل (قرمز مکمل سبز و آبی مکمل رنگ قهوه ی است) باید درنظر داشت که منظور از مکمل، یک جایگزینی صددردصد نیست، بلکه فقط یک حمایت و پشتیبانی. اگر مثلاً مشتری و زحل با هم در خانه سبز باشند، مثلثی که توسط رنگ‌ سبز مشخص شده است قوی‌تر خواهد بود تا این‌که مشتری در سبز و زحل در قرمز باشد.

عامل دیگری که بر قدرت دوره‌ها تأثیر می‌گذارد، موقعیت سیارات از همدیگر است. مهم‌ترین موقعیت‌ها به قرار زیر هستند:

مقارنه = فاصله صفر درجه بین دو اجسام سماوی

مقابله = فاصله 180 درجه

تثلیث = فاصله 120 درجه

تسدیس = فاصل 60 درجه

مقابله و مقارنه از همه قوی‌تر هستند. این حقیقت هنگام جذر و مد خوب قابل مشاهده است، زیرا جذر و مد به حداکثر می‌رسند هنگامی که خورشید و کره ماه در مقارنه یا مقابله هستند، یعنی در روز ماه نو و کامل به ترتیب. وقتی‌که دو سیاره در خانه‌های هم‌رنگ باشند آنها یا در مقارنه یا در فاصله تثلیث هستند. در تقویم‌ها با کمک عدد درجه ‌ها که در داخل هر برج درج گردیده است می‌توان فوراً تشخیص داد که آیا دو سیاره در مقارنه یا در تثلیث هستند. بنابراین توجه به درجه هایی که در هر برج درج شده‌اند کافی است که موقعیت سیارات از همدیگر شناسایی شوند. البته با روش تفسیر که در این کتاب ارائه می‌شود این موقعیت‌ها با کمک رنگ‌ها خودب

/ 0 نظر / 34 بازدید