سحابی بومرنگ در صورت فلکی قنطورس قرار دارد و 5000 سال نوری با ما فاصله دارد .
این نام توسط دو تن به نامهای کیت تایلور و مایک اسکاروت در سال 1980بر آن گذاشته
شد . اولین عکس شفاف و کامل در سال1998 توسط تلسکوپ فضایی هابل از آن گرفته شد . در
سال 1995 دانشمندان با تحقیقات گسترده ای که بر روی این سحابی انجام دادند (توسط
تلسکوپ 15 متری در شیلی ) متوجه شدند که این نقطه از جهان سردترین نقطه کائنات بوده
و دمای آن منهای 272 درجه سانتیگراد است . نام علمی این سحابی PGC3074547 میباشد
.

/ 0 نظر / 7 بازدید