خصوصیات سمبولیک 12خانه یادایرة المنازل

 

خانه اول ( مثبت) :

خودِ شخص ، بدن ، دانش ، خواب، قوت ، طول عمر، زندگی، مادرِپدر، (زیرا چهارمین خانه از خانه دهم که نشانگر پدر است )، سلامت ذهنی و فیزیکی ، شکل بدن و رنگ بدن ، شهرت ، تحصیلات عالی ، پدرِ ِِ مادر (زیرا دهمین خانه از خانه چهارم که نشانگر مادر است )، تصمیم گیری ،خانه مثبت ، اخلاق ، دین ، اعتقاد.

خانه دوم (منفی):

امور مالی، سود ،زیان ،منبع شخصی و قدرت ، سند ، مال ، سخن، چشم ، دهان ، دندان، زبان ، ناخن ، لباس ، توانایی ابزار فکر ،حافظه ، تصور ، بینی ، صورت، اعضای خانواده ، قرض ، وام ، دارای جوهر، کسانی که تآمین آنها وابسته به شما است، اموال منقول ، معامله ، خرید و فروش .

خانه سوم (مثبت) :

برادر و خواهر ،همسایه ، ارتباط، مکاتبه با هر نوع وسیله ، حافظه ، گرایش به مطالعه ، شجاعت ،آشنایی های موقتی ،مسافرت کوتاه ، پیام ، اطلاعات ، استقامت ، سرگرمی های ذهنی ،دین (زیرا این خانه روبه روی خانه نهم که نشانگر دین است قرار گرفته است و مکمل آن خانه می باشد )، دست، شانه ، گردن ، سیستم عصبی.

خانه چهارم (منفی) :

مادر ، خانه و محل زندگی ، محیط زندگی، وسیله حمل ونقل ، قبر، باغ، ساختمان، امور شخصی، چیزهای محرمانه ، زندگی مخفی ، مزرعه ها ، معدن ، قلب ، سینه ملک ،چیزهای قدیم، دوره بچگی ،داریی های ارثی ، مکانهای عمومی، کشاورزی ،کشتی ها ، چاه ، آب ، شیر ، اعتماد ، تهمت ، چادر ، هنر ، ورود به خانه ،مکانی که در آنجا چیزهای به سرقت رفته نگهداری می شوند ، گیاهان ، غار ، دریاچه ، چیزهایی که در عمق روان و ذهن نهفته است .

خانه پنجم (مثبت) :

فرزند ، گرایش شخصی ، لذت ، جامعه ، استعداد هنری ، تفریح ، ورزش ، رابطه عاشقانه ، بازی، چیزهای فرهنگی ، دانش عمیق ، اخلاق خوب ، قمار ، تشخیص خوب و بد ، ذهن مذهبی ، فعالیت های مذهبی ، خرد ، ثروت فوق العاده زیاد، احساس رضایت خیلی شدید ، مهمانی ،روابط نا مشروع.

خانه ششم (منفی) :

بیماری ، پرستاری ،اعضاء ، کارمندها ، زیر دست یا نوکر ، قرض و وام ، حیوانات خانگی، مستآجر ، دشمن، لباس ، بهداشت ، گیاهان ، نتیجه خوب در مسابقه ، مانع بر سر راه یا فعالیت ، دیوانگی ، غم عمیق ، جنگیدن ، زخمها ، ظلم ، کارهای زشت ، دزدی ، زهر ، زندانی شدن ، زندان بیمارستان .

خانه هفتم ( مثبت ) :

همسر ، جنس مخالف، اتحاد ، ازدواج ،ارتباط آزادانه در جامعه ، خطر در زندگی ، نطفه ، گم کردن راه ، از دست دادن حافظه ،حضور شخص در جامعه بیشتر و قویتر است ، برنده شدن در دعوای قضایی ، با کسی آشنا شدن ، طلاق ،جریمه ، قرار داد، کسانی که با آنها دادوستد می شود ، دعوای قضایی ، شهرت ، مادر ِمادر (زیرا این خانه چهارمین خانه از خانه چهارم است ) .

خانه هشتم (منفی ) :

ارث ، وصیت نامه ، بیمه ، مرگ ، جدایی ، خود کشی ، تصادف ، آتش سوزی ، چیزهایی اسرار آمیز ، بدبختی ، غم ، نگرانی ، محرومیت ، تاخیر ، نا امیدی ، شکست ، زیان ، موانع ، شهرت بد ، خطر از دشمن ، عمل نادرست ، عبور ازرودخانه ، اموال همسر ، ( زیرا این دومین خانه از خانه هفتم است ) دزدی ، محاصره ، معده ، مادر ، ( زیرا این پنجمین خانه از خانه چهارم است ) ، ثروت حرام ، جراحی ، قصاب ، عفونت ، تسلیم ، باز زاد یا زندگی مجدد بعد از مرگ ( طبق عقاید بعضی از فرهنگها ) .

خانه نهم (مثبت) :

ایمان ، خرد ، دین ، مذهب ، بخت ، فلسفه ، عابد ، ارتودوکسی ، اشراق ، کلیساها، مسجد ها ، معبدها ، زیارت از مکانهای مقدس ، تحقیق ، زانو ، کارهای خیر ، اختراعات ، کشفیات ، اکتشافات ، معالم ، قانون ، قضاوت ، قانونی ، رویا ، ارتباط با ارواح ، سفرهای دور و دراز ، سفرهای دریایی ، انتشارات کتاب (منظورکتابهای ارزشمند است ) ، حوزه های قانونی ، مراسم مذهبی ، تاجگذاری .

خانه دهم ( منفی ) :

( خانه پدر) ، کار ، شغل ، شاه ، حکومت ، فرمان ، دولت ، اداره های دولتی کسانی که مقام بالاتر دارند ، قدرت ، حوادث طبیعی ، شهرت ، رفتار ، فعالیت های دنیوی ، پیشرفت ، ترفیع مقام ، مسوولیت ، تجارت ، نوع شغل ، مادرِهمسر ، (چهارمین خانه از خانه هفتم ) ، همسرِ مادر (هفتمین خانه از خانه چهارم ) ، آسمان ، معاش زندگی ، احترام ، قرض و وام ، قسمت پا بین زانو و قوزک ، سقوط از مقام ، فعالیت فیزیکی .

یازدهم (مثبت) :

(خانه سود) ، سود ، دوست ، برادر و خواهر بزرگتر ، نوشتن نامه ، سند ، نامه ، مکاتبه ، مهمانی ، سود بدون زحمت ، نتیجه فعالیت ، ( زیرا خانه قبلی نشانگر فعالیت است ) ،اموال پدر ، ( خانه دوم از خانه دهم ) ، قوزک ، لذت ، تفریح ، گوش چپ، پای راست ، دست چپ ، ثروت ،آغازبخت ، آزادی از رنج و بدبختی ، ترک بیمارستان یا زندان ، دوستها ، برآوردن آرزوها ، امید .

خانه دوازدهم ( منفی ) :

(خانه ترک و جدایی) ، مرگ ، بیماری ، زندانی ، ورود به زندان ، بیمارستان ، زندان ، محرومیت ، زیان ، تصادف ، خرج پول ، خرج نیرو ، ولخرجی ، هزینه ها ، غریب ، آن چیزی که پشت سر یا صحنه می گذارد، خرید ، سرمایه گذاری ، اهداء جدایی از خانواده و رفتن به جاهای دور ، غم ، گناه ، موانع ، محدودیت ، توطئه ، فعالیت های مخفی ، قتل ، احساس کمبود ، ریاضت کش ، حوادث و مخارج غیر منتظره ، تنهایی ، عبادت عمیق ، ترک دنیا ، تماس با ارواح ، ترور ، تبعید ، تحقیقات روانی ، کارهای اسرار آمیز ، خطر از حیوانات ، کف پا ، چشم چپ ، زخم ، عصبانیت ، پایان کار یا چیز دیگر ، فشار مالی ، تیمارستان .

**********

خصوصیات خانه‌های فوق فقط برای اطلاع خواننده ارائه شده تا یک دید کلی درباره اینها بدست بیاورد. خصوصیات خانه‌ها در واقع آنقدر زیاد هستند که حتی یک کتابخانه بزرگ کافی نیست همه اینها را در خود جا بدهد. علتش این است که کل عالم با هر چیز که وجود دارد بین این دوازده خانه تقسیم شده‌اند و اکثر این خصوصیات مشتقاتی هستند که باید مانند جبر استنتاج شوند، زیرا از چند خصوصیت اولیه یا مادری مشتق می‌گردند. مثلاً خانه اول نشانگر خود شخص است، خانه چهارم نشانگر مادر او و خانه دوم نشانگر پول اوست؛ اکنون می‌توان استنتاج کرد که خانه پنجم نشانگر پول مادر است؛ زیرا خانه پنجم، خانه دوم مادر است و الخ …

بر خلاف 12 برج که ثابت هستند، خانه‌ها متغیر می‌باشند و آغاز خانه اول می‌تواند از هر نقطه دایره‌البروج شروع شود. به‌طور کلی خانه اول از آن نقطه آسمان آغاز می‌شود که هنگام ساعت و دقیقه تولد در افق شرق طلوع می‌کند و این نقطه را Ascendant «نقطه طلوع» می‌نامند. در واقع واژه «طالع» مربوط به همین نقطه می‌شود و هندیان این نقطه را Lagna (لگنا) می‌نامند. در ارتباط با تقسیم‌بندی دامنه هر خانه سیستم‌های گوناگونی وجود دارد که در این سیستم‌ها طبق موقعیت جغرافیایی دامنه خانه‌ها فرق خواهند کرد، یعنی دامنه هر خانه به‌طور مساوی 30 درجه نمی‌باشد بلکه بعضی‌ها کمتر از 30 درجه و بعضی‌ها بیشتر از سی درجه دارند. خانه‌ها هم می‌توانند غیر از Ascendant هم از موقعیت کره ماه با خورشید آغاز شود. استفاده از موقعیت کره ماه به‌عنوان آغاز خانه اول در هند رایج است ولی در غرب به‌ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک اختلاف نظر در استرولوژی که در واقع بسیار جدی است و اعتبار این علم را زیر سؤال می‌برد در ارتباط با همین نقطه آغاز خانه‌ها می‌باشد. اختلاف درباره این است که آیا آن نقطه باید به‌عنوان مرکز خانه اول یا آغاز خانه اول به‌شمار برود؛ زیرا برخی این نقطه (درجه طلوع یا خورشید یا کره ماه) را به‌عنوان مرکز خانه اول و برخی به‌عنوان آغاز خانه اول قرار می‌دهند. همین اختلاف نظر هم در مورد زمان دقیق طلوع خورشید وجود دارد. برخی می‌گویند که زمان دقیق طلوع خورشید آن لحظه‌ای است که نقطه مرکز قرص خورشید به خط افق برسد و برخی بر این عقیده هستند که لحظه دقیق طلوع موقعی است که لبه قرص خورشید به خط افق برسد. اگر دامنه خانه اول سی درجه باشد، اختلاف بین دو نظریه فوق به میزان 15 درجه می‌باشد و این کافی است که طبق روش تفسیر آنها دو نتیجه و پیشگویی‌های مختلف بوجود بیاید.

/ 0 نظر / 15 بازدید