دو اخترشناس از مرکز فیزیک
اخترشناسی هاروارد اسمیتسونیان موفق شدند بازوی گم شده کهکشان راه شیری را
بیابند.

 

بازوی گم شده کهکشان راه شیری که اخترشناسان
هاروارد اسمیتسونیان به تازگی موفق به کشف آن شده اند جای مناسبی برای یافتن حیات
بیگانه نیست.

به نظر نمی آید این بازوی گم شده مکانی مناسب برای یافتن سیاره ای با قابلیت
پشتیبانی از حیات داشته باشد و متخصصان معتقدند احتمال اینکه حیات در بخشهای مرکزی
کهکشان شکل بگیرد بیشتر است.

بازوی جدید در انتهای بازوی سپر-قنطورس واقع شده و فاصله آن از مرکز کهکشانی در
حدود 50 هزار سال نوری است. این کشف می تواند درک اخترشناسان را از شکل واقعی
کهکشان راه شیری گسترش دهد.

آنچه همواره در تصاویر از کهکشان راه شیری دیده می شود در واقع گمانه زنی
دانشمندان از شکل اصلی کهکشان راه شیری است، به دلیل وجود حجم زیادی از غبارهای
میان کهکشانی امکان دید بخش بزرگی از کهکشان برای انسانها از بین رفته است و تنها
امکان دیدن نیمی از آن وجود دارد.

 

با این همه این دید ناکامل پس از اینکه "توماس دیم" و "پاتریک تادئوس" در مرکز
اخترفیزیک هاروارد اسمیتسونیان تلسکوپ خود را به سوی حاشیه خارجی کهکشان راه شیری
نشانه رفتند، تغییر پیدا کرد. آنها توانستند با کمک تلسکوپ خود قطعه ای از پازل
کیهانی را کشف کنند.

با این همه محققان دانشگاه کالیفرنیا ویرجینیا بر این باورند که امکان وجود حیات
در این بازوی کهکشان بسیار بعید است زیرا سیاره های فلزی مانند زمین که برای
میزبانی حیات مناسب هستند بیشتر در مرکز کهکشان دیده می شوند.

بر اساس گزارش دیلی میل، در صورتی که حیاتی در بخشهای خارجی تر کهکشان شکل گرفته
باشد، در حدود میلیاردها سال پیشرفته تر از تمدن انسانها خواهد بود زیرا ستاره ها
در این مناطق از کهکشان عمری دو برابر عمر خورشید را دارند.

/ 0 نظر / 7 بازدید