نمایش دقیق لکه خورشیدی توسط سیستمی نوین در تلسکوپ امکان پذیر شد

 

 

این بار عکسی که در زیر مشاهده میکنید نتیجه هداست پرتو های نوری خورشید است که توسط دو آینه دقیق تلسکوپی و حذف خطای دید با تکنولوژی روز گرفته شده مشاهده خواهید کرد.

رفتار این تلسکوپ به گونه است که با فرستادن پرتو های نوری از آینه او ل به آینه دوم به گونه ای که صد ها بار قابلیت خم شدن و تغییر شکل داشته تا لحظات جوی را به خوبی رصد کند بوده و عوارض کوچک سطحی خورشید را با این ابزار به حداقل ممکن خواهد رساند.

فلیپ گوده رئیس این پروژه به نتایج یک خطر و عارضه ده دقیقه ای در خورشید دست یافت , عکس های تهیه شده با این سیستم هنوز در مرحله تست و آزمایشی قرار داشته اما همین عکس جزئیات بسیار خوبی را از ساختمان لکه ای خورشید نشان میدهد.

/ 0 نظر / 12 بازدید