یک ابر یا سحابی هیدروژنی که در فاصله 5700 سال نوری از ما در صورت
فلکی قوس (اندکی بالای ستاره سر لوله قوری یا دلتای قوس)قرار دارد وهشتمین جرم
فهرست مسیه است.M8 یا سحابی مرداب سحابی بزرگی در آسمان است که مساحتی در حدود
90*40 دقیقه قوسی رااشغال کرده است.این خوشه همچنین دومین سحابی درخشان قابل مشاهده
از نیمکره شمالی است ودر مقایسه با سحابی جبار که پرنورترین سحابی آسمان است چهار
برابر دورتر است.

اگر با تلسکوپی 4 اینچی روی این ابر تمرکز کنید متوجه مسیر
باریک ومارپیچی از غبار می شوید که سحابی را به دو قسمت تقسیم کرده است.شاید به
همین علت به آن لقب سحابی مرداب داده اند.قسمت شرقی این ابر خوشه ستاره ای باز
NGC6530 از قدر مجموع 5 را در دل خود جای داده است.جالب توجه است بدانید که این
خوشه باز را جان فلامستید چندین سال زودتر از خود سحابی در سال 1680 میلادی کشف
کرد.سپس لی جنتیل در سال 1747 میلادی پی به وجود این سحابی در اطراف خوشه برد.در
قسمت غربی سحابی ستاره قدر ششم 9-قوس در میان دریایی از غبار ومه شناور است.این
ستاره شگفت آور از رده طیفی O5 است وبا تابش انرژی بسیار از خود سبب تحریک بیشتر
سحابی برای تابیدن می شود.تمام مواردی که بیان شد سحابی M8 را به یکی از برجسته
ترین اجرام آسمان تابستان تبدیل می کند.

/ 0 نظر / 7 بازدید