معنی سمبلیک برج‌ها

حمل (برج اول)

Aries

مریخ صاحب این برج است، حاکم عنصر آتش، واکه‌ها، مثبت، مذکر، حرکت‌پذیر، شجاعت، رنگ قرمز، سطح زمین که زیر آن جواهر و فلزها هستند، جاه‌طلب، هدف‌های بلندپرواز، عمل سیع، توانایی اجرایی، ذهنی که پر از ایده‌ها باشد، بیش از حد خوش‌بین، متعصب، برونگرا، دارای ویژگی‌های خورشید و مریخ، خورشید در این برج در قوی‌ترین موقعیت خود قرار گرفته است.

ثور (برج دوم)

Taurus

زهره صاحب این برج است، کره ماه در این برج در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد، منفی، مؤنث، عنصر خاک، حرکت‌ناپذیر، رنگ سفید، استقامت، صبر، چیزی را فراموش نمی‌کند، کُند، ثابت‌قدم، تنبل، اعتماد‌به‌نفس، وفادار، سمج، نمی‌بخشد، جنگل یا مزرعه، جایی که دارای آب است و کشاورزها زندگی می‌کنند، دارای همه ویژگی‌های کره ماه و زهره.

جوزا (برج سوم)

Gemini

عطارد صاحب این برج است، دارای همه ویژگی‌های عطارد، مثبت، حرکت‌پذیر و هم حرکت‌ناپذیر، رنگ سبز، بدون غم، همیشه سرحال، بیقرار، وفق‌پذیر، باهوش، مشاور، علاقه به مسافرت، نمی‌تواند تصمیم بگیرد، همیشه فکر می‌کند، ناآرامی درونی، هیچ قانونی را نمی‌پذیرد، سریع می‌فهمد، سخاوت، در مکان‌هایی که هنرمندان و خواننده‌ها و زن‌هایی که بدن خود را می‌فروشند زندگی می‌کنند، اتاق خواب، عنصر هوا.

سرطان (برج چهارم)

Cancer

کره ماه صاحب این برج است و مشتری در این برج در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد. دارای همه ویژگی‌های کره ماه و مشتری، منفی، عنصر آب، مؤنث، حرکت‌پذیر، بیش‌ازحد احساساتی، تصورهای ثمربخش، انعطاف‌پذیر، کم‌حوصله، وفادار، بی‌صبر، خیلی خودخواه، حافظه خوب، دیپلماتیک، کشتزارهای پر آب، مکان‌هایی کنار رودخانه‌ها که پر از درخت و گیاه باشد، مکان‌های پر رطوبت.

اسد (برج پنجم)

Leo

خورشید صاحب این برج است، دارای همه ویژگی‌های خورشید، مثبت، مذکر، حرکت‌ناپذیر، عنصر آتش، سخاوت، هیبت، ایمان، کم‌حرف، گرایش به چاپلوسی، انسان‌دوست، پر ذوق، عدم فکر‌های پست، جنگل‌های عظیم، کوهستان، شریف.

سنبله (برج ششم)

Virgo

عطارد صاحب این برج است و هم در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد، منفی، مؤنث، عنصر خاک، رنگ‌های گوناگون، حرکت‌پذیر و هم حرکت‌ناپذیر، تاجر خوب، کارش را کامل و تمیز انجام می‌دهد، دارو، بهداشت، باغداری، منظم، دقت بیش‌ازحد، دارای همه ویژگی‌های عطارد.

میزان (برج هفتم)

Libra

زهره صاحب این برج است و زحل در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد. دارای همه ویژگی‌های زهره، مثبت، عنصر هوا، رنگ سیاه، حرکت‌پذیر، تعادل ذهنی، توجه زیادی به جنس مخالف، سیاستمدار، تصورهای ثمربخش، کمک به دیگران، خیابان‌ها، مغازه‌ها، محل زندگی یک فرد، ثروتمند، خانه یک تاجر، بازار، مذکر

عقرب (برج هشتم)

Scorpion

مریخ صاحب این برج است، دارای همه ویژگی‌های مریخ، منفی، عنصر آب، رنگ طلایی، حرکت‌ناپذیر،‌ خیلی زرنگ، زحمتکش، بیش‌ازحد انتقادی، مصمم، عمل سریع، معامله خوب، عمل بدون فکر قبلی، استقلال، هیجان، سخن‌چینی، انتقام‌طلب، رک‌گو، مکان‌هایی که دارای حفره یا سوراخ هستند و مارها زندگی می‌کنند، زهر، مخفیگاه، مؤنث.

قوس (برج نهم)

Sagittarius

مشتری صاحب این برج است، مثبت، عنصر آتش، حرکت‌ناپذیر و هم حرکت‌پذیر، رنگ قهوه‌ای، شجاعت، جاه‌طلب، طماع، خوش‌بین، خستگی‌ناپذیر،‌ اعتماد‌به‌نفس، نیرومند، پر ذوق، دارای نیروی زندگی زیاد، جدی، اعتقاد به خدا، درست‌کردار، اقامتگاه شاه، مکان‌هایی که در آن‌جا مراسم مذهبی اجرا می‌شوند، مذکر.

جدی (برج دهم)

Capricorn

صاحب این برج زحل است، دارای ویژگی‌های زحل، مریخ در این برج در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد، منفی، عنصر خاک، حرکت‌پذیر، رنگ زردی که بیشتر سفید است، اجرا سریع، تصمیم‌گیری با دقت، اعتماد‌به‌نفس، راستکار، جدی، از مسخره شده می‌ترسد، صفت‌های بد عبارتند از: نادرست، متقلب، خودخواه، طمع، جنایتکار.

دلو (برج یازدهم)

Aquarius

صاحب این برج زحل است، دارای همه ویژگی‌های زحل، مثبت،‌ عنصر هوا، حرکت‌ناپذیر، رنگ سفید تیر، باهوش، با احتیاط و دقت، اندیشمند، کند در فهمیدن، حافظه قوی،‌ عدم تنگ‌نظری، رک‌گو، عدم خودخواهی، مددکار، فکرهای نوین، محقق، سمج، گرایش به علم، مکان‌هایی که در آن‌جا آب خشک شده است، محل زندگی پرنده‌ها و افرادی که شراب تولید می‌کنند یا قمار می‌کنند، آن‌جایی که در خانه ظروف نگهداری می‌شود.

حوت (برج دوازدهم)

Pises

مشتری صاحب این برج است و زهره در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد، منفی، حرکت‌پذیر و هم حرکت‌ناپذیر، رنگ سفید، سلامتی متوسط، معتاد، منفی، فلسفه، اندیشمند، تصورات قوی، رک‌گو، کمک به دیگران، زود می‌بخشد و کینه در دل نگه نمی‌دارد، بیش‌ازحد آزاد، سخاوتمند، عنصر آب، مکان‌های مذهبی و مقدس (به علت این‌که مشتری صاحب این برج است)، دریا و دریاچه‌ها، مکان‌هایی که در آن‌جا علما و روحانیون زندگی می‌کنند.

/ 0 نظر / 16 بازدید