جدیدترین تصویر هابل از سحابی به نام NGC 7023 یا آیریس غبارهایی را نشان می‌دهد که
برای اخترشناسان بسیار مهم و کارآمد است.
تصویر هابل نشاندهنده امواج خروشانی
از ابرهای غبارهای کیهانی است، این غبارها از ذرات کوچکی از مواد جامد تشکیل شده
اند که 10 تا 100 بار از ذره غباری که می توان بر روی سطوح لوازم خانه مشاهده کرد،
کوچکتر هستند. دانشمندان به ویژه به بخشی از این سحابی علاقه نشان می دهند که قرمز
تر از حد عادی به نظر می رسد.

اخترشناسان احتمال می دهند این ابرهای بزرگ
که به عنوان یک سحابی انعکاسی شناخته می شوند نور ستاره عظیمی که 10 بار بزرگتر از
خورشید بوده و در نزدیکی سحابی قرار دارد را بازتاب می دهد. سحابی های انعکاسی
معمولا آبی به نظر می آیند زیرا ذرات غبار در آنها در پراکنده کردن نور آبی
تاثیرگذاری بیشتری دارند و به همین دلیل دانشمندان احتمال می دهند برخی مواد
هیدروکربنی باعث تغییر رنگ این ابرهای غباری شده اند

/ 0 نظر / 4 بازدید