شامگاه شنبه 7
مرداد شهاب‌باران دلتا-دلوی به اوج فعالیت خود می رس دمنشأ این شهاب‌باران،
دنباله‌دار 96 ماچولز است.

 

هرچند این
شهاب‌باران در مقایسه با سه شهاب‌باران اصلی سال (برساووشی در مرداد، جوزایی در آذر
و ربعی در دی) شدت کمتری دارد، اما برخی کارشناسان حدس می‌زنند دنباله‌دار مولد این
شهاب‌باران یعنی 96 ماچولز از منظومه ستاره‌ای دیگری وارد منظومه شمسی شده باشد و
به همین دلیل، رصد این شهاب‌باران اهمیتی دوچندان دارد.

کانون این شهاب‌باران در صورت فلکی دلو و نزدیک به ستاره دلتا-دلو
واقع شده و به همین دلیل، آن را بارش شهابی دلتا-دلوی می‌نامند.

تصویر زیر را دیوید هافمن در 24
جولای / 3 مرداد از اشلند اورگان گرفته است.

/ 0 نظر / 8 بازدید