حیات فرا تر از زمین
 

اخترشناسان برای اولین بار موفق به رصد سیاره‌ای شبه زمینی در مدار ستاره‌ای
شبه خورشیدی و در منطقه‌ای قابل سکونت از فضا شدند.

این سیاره جدید یکی دیگر از جدیدترین رصدهای تلسکوپ کپلر است، تلسکوپی که در
جستجوی نشانه‌هایی از نوسان نور ستاره‌ها به واسطه عبور یک سیاره از برابر آنها
است، پدیده ای که آن را «گذر» می‌نامند.

«آلن باس» یکی از اعضای تیم پروژه کپلر از موسسه کارنگی می‌گوید این کشف
مدرکی مستحکم برای پشتیبانی از این ایده است که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که مملو
از حیات است. کپلر در آستانه کشف فراوانی سیاره های شبه زمینی و قابل سکونت در
کهکشان است.

سیاره جدید با نام کپلر 22b در فاصله 600 سال نوری و در مدار ستاره ای مشابه
خورشید، ستاره نوع G در حرکت است. وسعت این سیاره 2.4 برابر زمین است و هر 290 روز
یکبار به دور ستاره‌اش می‌چرخد در حالی‌که در منطقه قابل سکونت از ستاره‌اش واقع
شده، منطقه‌ای که در آن امکان وجود آب در حالت مایع وجود دارد.

 

Photo:JPL

یک سیاره شبه زمینی کامل

کپلر با شیوه رصد خود نمی‌تواند جرم سیاره را تعیین کند و از این رو
اخترشناسان از تلسکوپی دیگر برای کشف نشانه‌های کشش‌های گرانشی از سوی سیاره
استفاده کردند اما تا کنون موفق به رصد چنین نشانه‌هایی در ستاره میزبان این سیاره
نشده‌اند. این به آن معنی است که جرم سیاره باید کمتر از 36 برابر زمین
باشد.

در این صورت جرم سیاره به جرم گروه سیاره‌های "ابر-زمینی" نزدیک است که
وسعتی دو برابر وسعت زمین دارند. جرم و ابعاد محاسبه شده برای این سیاره به این
معنی است که کپلر 22b سیاره‌ای سنگی است که می‌تواند حاوی آب مایع باشد. رصدهای
زمینی در اواسط سال 2012 می‌تواند به اخترشناسان در تعیین جرم واقعی سیاره کمک کند،
این رصدها می‌تواند به تعیین ساختار و ترکیبات سیاره منجر شود.

تاکنون دو سیاره سنگی دیگر در منطقه قابل سکونت سیاره‌هایشان کشف شده‌اند
اما ستاره این سیاره‌ها بسیار سردتر از خورشید بوده است. اخترشناسان بر این باورند
درجه حرارت بر روی سطح سیاره‌ای که به تازگی کشف شده 22 درجه سلسیوس
است.

در جستجوی حیات بیگانه

تلسکوپ کپلر طی هزار روز گذشته به بیش از 150 هزار ستاره در میان صورت فلکی
«قو» و «بربط» چشم دوخته است. تیم پروژه کپلر تاکنون بیش از دو هزار و 300 سیاره
فرازمینی را به عنوان سیاره‌های کاندید برای مطالعات بیشتر انتخاب کرده است. 10
سیاره از این تعداد وسعتی کمتر از دو برابر زمین دارند.

به نقل از نیوساینتیست، محققان برای تایید یافته‌های خود باید
سه «گذر» این سیاره از برابر ستاره‌اش را رصد کنند. اولین گذر سه روز پس از آغاز
جمع‌آوری اطلاعات توسط کپلر در سال 2009 انجام شده است. گذر سوم در دسامبر 2010
انجام شده و از این رو اخترشناسان از آن به عنوان هدیه‌ای بزرگ و "سیاره کریسمس"
یاد می‌کنند.

/ 0 نظر / 5 بازدید