# خصوصیات_سمبلیک_سیارات
خصوصیات سمبلیک سیارات میان همه سیارات، مشتری بهترین اثر را دارد و معروف به سعد اکبر است. زهره به‌عنوان سعد اصغر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 13 بازدید