سحابی کارینا به وسعت ۳۰۰ سال نوری در صورت فلکی شاه تخته در آسمان جنوبی قرار دارد
.
این سحابی ۷۵۰۰ سال نوری با ما فاصله دارد.
ستاره متغیر اتا کارینا که ۱۰۰
برابر خورشید جرم دارد در این صورت فلکی است

/ 0 نظر / 6 بازدید