Cats eye nebula
یک سحابی سیاره ای با قدر ۱/۸با شماره NGC 6543 .زمانی که با
چشم رصد می شود سبز رنگ دیده می شود.در صورت فلکی شمالی اژدها قرار داردوقطر آن در
حدود 350 ثانیه قوسی است.ستاره مرکزی آن از قدر 11 است.این سحابی در فاصله حدود
۳۰۰۰ سال نوری قرار دارد.این سحابی در سال ۱۷۸۶ توسط ویلیام هرشل کشف شده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید